קטגוריות
בית כנסת נווה שלום

מטות-מסעי התש״ף

פרשת דברים

כניסת שבת: 19:21
צאת השבת: 20:23
רבנו תם: 20:54

רשימת המברכים

ראשון – ברק כהן
פרק א׳ פסוק א׳ – י״ח (18 פסוקים)
לחץ להאזנה

שני יצחק לוי
פרק א׳ פסוק י״ט – כ״ח (10 פסוקים)
לחץ להאזנה

שלישי – אליהו מעודה
פרק א׳ פסוק כ״ט – פרק ב׳ פסוק א׳ (19 פסוקים)
לחץ להאזנה

רביעי – אבינדב כלף
פרק ב׳ פסוק ב׳ – י״ב (11 פסוקים)
לחץ להאזנה

חמישי – בצלאל ששון
פרק ב׳ פסוק י״ג –כ״ג (11 פסוקים)
לחץ להאזנה

שישי – ישי לוי
פרק ב׳ פסוק כ״ד – ל׳ (7 פסוקים)
לחץ להאזנה

שביעי – יפתי עוגן
פרק ב׳ פסוק ל״א – פרק ג׳ פסוק כ״ב (29 פסוקים)
לחץ להאזנה